Πληροφορίες ΜΜΜ

Πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αστικών συγκοινωνιών που δραστηριοποιούνται στα περιοχή του Δήμου, όπως πληροφορίες γραμμών, δρομολογίων, αναμενόμενοι χρόνοι άφιξης/διέλευσης οχημάτων σε στάση. Τα δεδομένα συλλέγονται από την εφαρμογή διασύνδεσης των δεδομένων των λεωφορείων της ΡΟΔΑ.
Σταθμοί Ποδηλάτων
Χρόνοι Άφιξης
Πληροφορίες Γραμμών

Μωραϊτης Βασίλειος
Προϊστάμενος Τμήματος Νέων Τεχνολογιών και Διακυβέρνησης
Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

τηλ: +30 22413 61262
e-mail: vmoraitis@rhodes.gr