Υδροβιότοπος Ψαλιδίου

Το έλος του Ψαλιδίου, ή αλλιώς βιότοπος του Ψαλιδίου, σχηματίζεται από δύο χείμαρρους που εκβάλλουν στην ακτή του Ψαλιδίου σχηματίζοντας ένα σχεδόν παράκτιο έλος. Συνδέεται με τη θάλασσα μέσω ενός καναλιού που έχει μπαζωθεί με φυσικό τρόπο από χώματα και βλάστηση και αποτελεί ένα έλος υφάλμυρου έλους με μόνιμη παρουσία νερού.

Βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη της Κω, περίπου 4 χιλιόμετρα στα ανατολικά της, και η έκτασή του κυμαίνεται από 85–100 στρέμματα. Την περίοδο της Ιταλικής Κατοχής, ο υγρότοπος λειτουργούσε ως αλυκή για την παραγωγή αλατιού. Η πλούσια πανίδα του περιλαμβάνει νεροχελώνες, ερωδιούςκαι φλαμίνγκο σε μεγάλους αριθμούς. Το έλος αποτελεί καταφύγιο άγριας ζωής και ισχύει καθεστώς προστασίας για τη διαφύλαξή του (SPA – GR4210027).

Πηγή κειμένου: www.kos.gr


mysdf
knb-monuments
Αρχαιολογικοί
Χώροι &
Μνημεία
knb-museums

Μουσεία &
Χώροι Πολιτισμού
knb-pois

Τόποι​
Ενδιαφέροντος
knb-nature

Φυσικές
Ομορφιές​

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής.

Εγγραφή στο Newsletter