Μαρίνα Κω

Η μαρίνα της Κω, εκτός από το σημαντικότερο σημείο ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών, αποτελεί ένα ενδιαφέρον σημείο επίσκεψης. Τα μικρά και μεγάλα τουριστικά σκάφη που ελλιμενίζονται στη Μαρίνα αποτελούν αξιοθέατο από μόνα τους.

Στην Μαρίνα, πέρα από τις υπηρεσίες στάθμευσης σκαφών, θα βρείτε καφετέρια αλλά και εστιατόριο με θέα την θάλασσα. Για πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές ελλιμενισμού, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΚΩΣ-Μαρίνα Α.Ε.

Πηγή κειμένου: www.kos.gr


mysdf
knb-monuments
Αρχαιολογικοί
Χώροι &
Μνημεία
knb-museums

Μουσεία &
Χώροι Πολιτισμού
knb-pois

Τόποι​
Ενδιαφέροντος
knb-nature

Φυσικές
Ομορφιές​

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής.

Εγγραφή στο Newsletter