Παναγία Τσουκαλαριά

Στις αρχές του περιαστικού δάσους της πόλης προς τον Αμπάβρη βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας Τσουκαλαριάς, γύρω από την οποία υπάρχει ελεύθερος χώρος αναψυχής και ανάπαυσης. Δίπλα στην περιοχή περνά το αρχαίο σύστημα ύδρευσης της πόλης από την πηγή της Βουρίνας.

Πηγή κειμένου: www.kos.gr


mysdf
knb-monuments
Αρχαιολογικοί
Χώροι &
Μνημεία
knb-museums

Μουσεία &
Χώροι Πολιτισμού
knb-pois

Τόποι​
Ενδιαφέροντος
knb-nature

Φυσικές
Ομορφιές​

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής.

Εγγραφή στο Newsletter